Team

Brand

Brandsäkerhet & Utbildningar

Maintpartner industribrandförsvar utför utbildningar i Heta Arbeten, HLR samt diverse andra brandutbildningar som kan anpassas efter era önskemål.

Vi tillhandahåller underhåll och service inom brandsäkerhet t ex rådgivning, bedömning av svetsplatser, brandsläckarservice, kontroll av sprinklersystem samt service och försäljning av diverse andra brandredskap.

Vi erbjuder även beredskap dygnet runt, året om.

Mailadress:
Kundreferenser
  • BAE Systems Bofors
  • Cambrex
  • Eurenco Bofors
  • Nobeli
  • Partnertech
  • SAAB Dynamics
Team

Brand

Nobelkrutsvägen 6, Karlskoga
Anders Gillberg

Fråga oss

Har du frågor eller vill ha en offert på en tjänst vi levererar? Välj ärende och ort för att visa kontaktuppgifter samt kontaktforumläret om du vill skriva till oss istället. Vi finns på plats under kontorstid.