Team

Örebro

El Underhåll & Installationer

Vi genomför förebyggande, planerat och akut underhåll på el och instrumentutrustning inom processindustrin. Vi kan genomföra termograferingsrondering över ställverk, korskopplingar, motorer mm. Vi har isokontrollerade instrument för instrumentkalibrering av processinstrument i anläggningarna.

Mek underhåll

Vi genomför förebyggande, planerat och akut underhåll på all mekanisk utrustning i processindustri. Smörjronderingar, vibrationsmätningar, rengörning värmeväxlare mm. Vi kan även tillgodose beredskapsverksamhet.

Team

Örebro

Idrottsvägen 37, Örebro
Fredrik Waldenlöv

Fråga oss

Har du frågor eller vill ha en offert på en tjänst vi levererar? Välj ärende och ort för att visa kontaktuppgifter samt kontaktforumläret om du vill skriva till oss istället. Vi finns på plats under kontorstid.