Team

Perstorp

Kalibrering

I Perstorp har vi genomfört kalibreringar sedan början av 1990 talet. Kalibreringar utförs i våra laboratorium eller i fält direkt i kundens anläggningar. Kalibreringsmetoder och resultat dokumenteras enligt internationella standarder eller vedertagna metoder. Via kalibreringsprotokoll sköter och kalibrerar vi kundernas mätdon. För mätdonshantering finns webbaserad programvara för våra kunder.

Exempel på storheter som kalibreras:

 • Temperatur
 • Tryck
 • Volym, massflöde, vätska & gas
 • Elektricitet
 • Massa
 • Viskositet och densitet
 • System, mätdonshantering
 • Fukt
 • Moment
 • Mekaniska mätdon
 • Konduktivitet
 • Varvtal
 • Längd
 • pH
 • Kraft
Kundreferenser
 • Celanese Production Sweden
 • E.ON Örebro
 • Johnson Matthey Formox
 • Oatly
 • Perstorp Specialty Chemicals
Team

Perstorp

Industriparken 1, Perstorp
Anders Nilsson

Fråga oss

Har du frågor eller vill ha en offert på en tjänst vi levererar? Välj ärende och ort för att visa kontaktuppgifter samt kontaktforumläret om du vill skriva till oss istället. Vi finns på plats under kontorstid.