Team

Stockholm

El-underhåll & Installationer

Vi utför elektriska installationer, styr och regler för elanläggningar från 0,4 kV till 11 kV. Vi planerar och utför förebyggande och avhjälpande underhåll av fastigheter, broar och tunnlar i Storstockholm samt Mälardalen.

Vi erbjuder även beredskapstjänster dygnet runt, året om.

Mek. underhåll

Vi utför mekaniskt underhåll av fastigheter samt infrastruktur. Tillverkning och reparationer sker i egen verkstad alternativt hos kund.

Vi erbjuder även beredskapstjänster dygnet runt, året om.

Kundreferenser
  • SGA Fastigheter
  • Trafikkontoret
  • Trafikverket
Team

Stockholm

, Stockholm
Bengt Thimrén

Fråga oss

Har du frågor eller vill ha en offert på en tjänst vi levererar? Välj ärende och ort för att visa kontaktuppgifter samt kontaktforumläret om du vill skriva till oss istället. Vi finns på plats under kontorstid.